Migraine

Wat is migraine?

Migraine is een aandoening waarbij, na een spontane tijdelijke vernauwing van bloedvaten in de hersenen, aanvallen ontstaan die juist zorgen voor verwijding van de bloedvaten. Dit leidt vaak tot hevige, kloppende hoofdpijn. Maar migraine is alles behalve een gewone hoofdpijn.

  • Migraine is een aanval van erge hoofdpijn
  • Een aanval kan een halve dag tot drie dagen duren
  • De pijn is bonzend, meestal aan één kant van het hoofd
  • Vaak is er ook sprake van misselijkheid en overgeven
  • Kort voor de aanval zijn soms schitteringen, flitsen of golvende beelden te zien

De behandeling

Een behandeling kan zijn met Botuline toxine type A injecties.

In het Leids Universitair Centrum heeft van 1 november 2012 tot 30 maart 2016 een onderzoek gelopen naar het effect van Botuline Toxine in de behandeling van chronische migraine. Per jaar hebben zo’n 500.000 patiënten in Nederland chronische migraine, wat betekent dat zij minimaal 15 dagen per maand hoofdpijn hebben. Deze hoofdpijn is op minstens acht dagen migraine. Het merendeel van deze patiënten gebruikt medicatie om deze hoofdpijn (tijdelijk) te onderdrukken. Het effect van Botuline Toxine behandelingen lijkt bij een deel van de patiënten bevredigend te zijn. De resultaten van het onderzoek moeten echter nog geanalyseerd en gepubliceerd worden.